Giải bài 5B: Biết nhận lỗi và sửa lỗi


Giải bài 5B: Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Xếp đúng tranh

Xếp lại các tranh theo đúng trình tự trong câu chuyện Người lính dũng cảm

2. Dựa vào các tranh và câu hỏi gợi ý, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện Người lính dũng cảm

  • Đoạn 1: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ có thái độ ra sao?
  • Đoạn 2: Cả tốp vượt rào bằng cách nào? Chú lính nhỏ vượt rào bằng cách nào? Kết quả ra sao?
  • Đoạn 3: Thầy giáo nói gì với học sinh? Thầy mong ước điều gì ở các bạn?
  • Đoạn 4: Viên tướng ra lệnh thế nào? Chú lính nhỏ phản ứng ra sao? Câu chuyện kết thúc thế nào?

4. Tìm những sự vật được so sánh và các từ chỉ sự so sánh trong các khổ thơ dưới đây. Ghi vào bảng nhóm

Sự vật 1 Từ so sánh Sự vật 2
a. Trăng khuya hơn đèn
b. ................. ............. ...........
c. ................. ............. ...........

a. Ông trăng tròn sáng tỏ                     b. Bế cháu ông thủ thỉ:

   Soi rõ sân nhà em                                - Cháu khỏe hơn ông nhiều

   Trăng khuya sáng hơn đèn                   Ông là buổi trời chiều

   Ơi ông trăng sáng tỏ                            Cháu là ngày rạng sáng

                 c. Những ngôi sao thức ngoài kia

               Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

                    Đêm nay con ngủ giấc trong

               Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở theo mẫu

2. Chép vào phiếu bài tập những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 n  
2 ng en-nờ giê (en giê)
3   en-nờ giê hát (en giê hát)
4   en-nờ hát (en hát)
5 o  
6 ph pê hát

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe một việc làm của em hoặc của bạn em đã thể hiện lòng dũng cảm do biết nhận lỗi


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 3 bài 5B, tiếng việt 3 sách VNEN tập 1, bài 5B biết nhận lỗi và sửa lỗi trang 36, giải tiếng việt 3 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận