Giải bài 1B: Trẻ em thông minh như thế nào?


Giải bài 1B: Trẻ em thông minh như thế nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 5. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về một người bạn thông minh mà em biết?

2. Xem tranh, dựa vào các gợi ý dưới tranh, lần lượt kể từng đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh?

3. Thi kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp

4. Cùng tìm những sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ sau:

a. Hai bàn tay em

    Như hoa đầu cành

b. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

                                                                              (Vũ Tú Nam)

c. Cánh diều như dấu “á” Ai vừa tung lên trời.

                                          (Lương Vĩnh Phúc)

d. Ơ, cái dấu hỏi

    Trông ngộ ngộ ghê

    Như vành tai nhỏ

    Hỏi rồi lắng nghe.

       (Phạm Như Hà)

5. Viết kết quả tìm được ở hoạt động 4 vào phiếu học tập

Sự vật 1 Từ so sánh Sự vật 2
a. Hai bàn tay em như hoa đầu cành
b. ..........  .... ....
c. ..........  .... ....
d. ..........  .... ....

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi "truyền điện đọc tên chữ cái"

Số thứ tự Chữ Tên chữ Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a   6 ch  
2 ă   7    
3 â   8 đ  
4 b   9 e  
5 c   10 ê  

4. Tìm từ ngữ viết đúng:

a. ngọt ngào            b. ngọt ngoào      c. ngoao ngán

d. ngao ngán           e. nghêu ngoao     f. nghêu ngao

8. Tìm và viết vào vở từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn lời sau

.....

Nào bàn nào ghế

Nào sách nào vở

Nào mực nào bút

Nào phấn nào bảng.

.....

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm 5 từ ngữ chỉ sự vật ở nhà và viết các từ ngữ đó vào vở


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 3 bài 1B, tiếng việt 3 sách VNEN tập 1, bài 1B trẻ em thông minh như thế nào trang 5, giải tiếng việt 3 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận