Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ


Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 153. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Mỗi em chọn một trong những bức ảnh sau, quan sát và trả lời câu hỏi: Bức ảnh đó nói lên điều gì về trẻ em?

Trẻ em trông như thế nào? Trẻ em có đức tính gì đáng quý, đáng yêu? Gia đình và xã hội cần quan tâm, chăm sóc trẻ em như thế nào?...

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Trao đổi, chọn câu trả lời ở cột B phù hợp với câu hỏi ở cột A

6. a. Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong Luật?

b. Em đã thực hiện được những bổn phận gì của trẻ em? Còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện?

B. Hoạt động thực hành

1. Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý trả lời dứng nhất:

a. Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi

b. Tre từ sơ sinh đến 11 tuối

c. Người dưới 16 tuổi

d. Người dưới 18 tuổi

2. Trong các từ dưới đây, từ nào đồng nghĩa với trẻ em? Đánh dấu X vào ô trống thích hợp

3. Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em

4. Nối từng thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B. Viết kết quả vào vở.

6. Chép vào vở tên các cơ quan, tổ “Công ước về quyền trẻ em” (sgk trang 157)

M:

1) ...

2) Ủy ban/ Nhân quyền/ Liên hợp quốc

3) ...

4) ...

5) Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em

6) ...

7) ...

8) Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển

9) ...

b. Tên các cơ quan, tổ chức trên được viết như thế nào?

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân tìm một câu chuyện nói về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đinh, nhà trường và xã hội.


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 5 bài 33A, tiếng việt 5 tập 2 sách VNEN, bài 33A vì hạnh phúc trẻ thơ trang 153, giải tiếng việt 5 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận