Giải bài 11: Lễ kí hiệp định Pa-ri. Tiến vào dinh độc lập


Giải bài 11: Lễ kí hiệp định Pa-ri. Tiến vào dinh độc lập - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 5 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu vì sao Mĩ kí Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam

Nguyên nhân chính nào buộc Mĩ phải chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?

2. Tìm hiếu về buổi lễ kí kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam năm 1973

Thảo luận và trả lời câu hỏi:

  • Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào?
  • Những bên nào tham gia kí kết Hiệp định Pa-ri?

3. Tìm hiểu nội dung chính của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam

Theo Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, Mĩ phải thực hiện những điều gì?

4. Tìm hiểu sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc lập

Kể lại bằng ngôn ngữ của em về sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc lập 

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận và ghi vào vở các câu trả lời đúng:

Các hành động sau đây của Mĩ, hành động nào thể hiện việc Mĩ thực hiện điều khoản “Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam”?    

  Khuyên khích các hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam
  Hỗ trợ khắc phục hậu quả của chất độc màu da cam ở Việt Nam
  Hỗ trợ phát triển văn hóa, giáo dục của Việt Nam
  Hỗ trợ rà phá bom mìn trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Quan sát các hình, thảo luận và trả lời câu hỏi (ghi vào vở).

  • Các hình trên nói lên tâm trạng của nhân dân ta như thế nào trong ngày toàn thắng? 
  • Vì sao nhân dân ta lại có tâm trạng như vậy?

Từ khóa tìm kiếm google:

lịch sử và địa lí 5 bài 11, bài 11 lễ kí hiệp định pa-ri sách VNEN, bài lễ kí hiệp định pa-ri trang 24 VNEN 5 lịch sử và địa lí, giải lịch sử và địa lí 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận