Getting started Unit 8: Country life and City life

Đây là phần khởi động của Unit 8 với chủ đề: Country life and City life (Cuộc sống nông thôn và cuộc sống thành thị). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Getting started - Unit 8: Country life and City life

GETTING STARTED – UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you. (Hãy cùng với bạn đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp bạn.)

Giải:

CITY

COUNTRYSIDE

Noisy (ồn ào)

tall buildings (tòa nhà cao tầng)

many kinds of goods (Các loại hàng hóa)

modem (hiện đại)

air/noise pollution (ô nhiễm không khí/tiếng ồn)

traffic jam (tắc đường)

dangerous (nguy hiểm)

 

quiet/ peaceful(yên tĩnh/thanh bình)

small houses/ cottages (Nhà nhỏ)

fresh foods (Hàng hóa tươi ngon)

friendly people (con người thân thiện)

beautiful views (Cảnh đẹp)

fresh air (Không khí trong lành)

lack of entertainment forms (Thiếu các hình thức giải trí)

easy travel (Đi lại thuận tiện)

safe (an toàn)


ta88

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals