Getting started Unit 6: The young pioneers club

Đây là phần khởi động của Unit 6 với chủ đề: The young pioneers club (Câu lạc bộ những người tiên phong trẻ). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Getting started Unit 6: The young pioneers club

GETTING STARTED – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (V) the boxes, then add activities to the list. (Hãy xác định những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh (Y & Y) tham gia. Hãy đánh dấu (V ) vào ô rôi thêm vào danh sách một số hoạt động nữa.)

Giải:

 • helping blind people (giúp người mù)
 • helping elderly people (giúp người già cả)
 • helping handicapped children (giúp trẻ khuyết tật)
 • taking part in sports (chơi thể thao)
 • cleaning up bcaches (làm sạch bờ biển)
 • planting green trees (trồng cây xanh)
 • cleaning up streets, river banks and lakes (làm sạch đường phố, bờ sông, hồ)

Một số từ vựng bổ sung:

 • Academic (adj): thuộc về học tập
 • Application (n): việc nộp đơn
 • Awareness (n): nhận thức, kiến thức
 • Citizenship (n): quyền công dân
 • Enroll (v): đăng kí học
 • Fill out (v): điền mẫu đơn
 • Fund (n): quỹ, tiền quỹ
 • Unite (v): đoàn kết

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác