Getting started Unit 5: Study habits

Đây là phần khởi động của Unit 5 với chủ đề: Study habits (Các thói quen học tập). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Getting started Unit 5: Study habits

GETTING STARTED - UNIT 5: STUDY HABITS

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule. (Hãy cùng với bạn học hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian biểu học các môn của mình.)

Giải:

 • How often do you have Math? (Bạn có mộn toán với tần xuất là bao nhiêu?)
  =>I have Math five times a week. (Mình có môn toán 5 lần một tuần.)
 • How do you have English? (Bạn có mộn Tiếng Anh với tần xuất là bao nhiêu?)
  =>I have English 3 times a week. (Mình có môn Tiếng Anh 3 lần một tuần.)
 • How do you have physics? (Bạn có mộn Lý với tần xuất là bao nhiêu?))
  => I have physics twice a week. (Mình có môn Lý 2 lần một tuần.)
 • How do vou have chemistry? (Bạn có mộn Hóa với tần xuất là bao nhiêu?)
  => I have chemistry twice a week. (Mình có môn Hóa 5 lần một tuần.)

Từ vựng bổ sung:

 • Behavior (n): hành vi, cử chỉ
 • Co-operation (n): sự hợp tác
 • Fair (adj) : khá tốt, tương đối tốt
 • Habit (n): thói quen
 • Spell (v): đánh vần
 • Term (n) : học kì
 • Underline (v) : gạch chân

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác