Getting started Unit 3: At home

Đây là phần khởi động của Unit 3 với chủ đề: At home (Ở nhà). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

Getting started Unit 3: At home

GETTING STARTED – UNIT 3: AT HOME

Write the chores you often do at home (Hãy viết ra những việc bạn thường làm ở nhà)

Giải:

Các hành động trong tranh:

 • a) She is washing dishes. (Cô ấy đang rửa chén bát.)
 • b) She is making the bed. (Cô ẩy đang sửa soạn giường.)
 • c) She is sweeping the floor. (Cô ấy đang quét nhà.)
 • d) She is cooking. (Cô ay đang nấu ăn.)
 • e) She is tidying up. (Cô ấy đang dọn dẹp cho ngăn nắp.)
 • f) She is feeding the chickens. (Cô ấy đang cho gà ăn.)

Một số từ vựng bổ sung:

 • Chore (n): việc nhà, việc vặt
 • Wardrobe (n): tủ quần áo
 • Cupboard (n): tủ chạn, tủ li
 • Injure (v): làm bị thương
 • Knife (n): con dao
 • Match (n): que diêm
 • Precaution (n): sự phòng ngừa
 • Rug (n) thảm trải sàn
 • Safty (n): sự an toàn
 • Saucepan (n): cái chả0

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác