Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?


Câu 3: Trang 170 sgk Sinh học 6

Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

Bài làm:
  • Nấm có lợi: nấm hương, nấm sò, nấm linh chi, nấm rơm, mộc nhĩ ...
  • Nấm có hại: nấm gây bệnh ở bắp ngô, nấm gây bệnh ở lá và củ khoai tây, nấm độc đỏ, nấm độc đen…
Từ khóa tìm kiếm Google: nấm có hại, nấm có lợi, câu 3 trang 170 sinh học 6, câu 3 bài 51 sinh học 6

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận