Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?


Câu 4: Trang 170 sgk Sinh học 6

Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào?

Bài làm:
  • Rau ngót, cải, ...: nấm ở thân và lá
  • Cây sung: nấm thân
  • Cây bưởi: nấm ở thân, quả, lá
Từ khóa tìm kiếm Google: cây có bệnh do nấm, bộ phận bị bệnh do nấm, câu 4 trang 170 sinh học 6, giải câu 4 trang 170 sinh học 6

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận