Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Lịch Sử

Tuyển tập, sưu tầm những bộ đề thi môn Sử mới nhất, hay nhất dành cho những bạn sắp bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Pages

Bài đăng mới

Đề và đáp án môn Lịch Sử tất cả các mã đề - thi THPT quốc gia 2017
22:35 29/06/2017 by : Chiến Thần
Bài này, tech12h sẽ tổng hợp lại đề và đáp án tất cả các mã đề môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2017. Đây là đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:33 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 323 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:30 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 322 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:26 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 321 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:21 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 320 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:38 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:46 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 318 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:51 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 317 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
17:16 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 316 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
16:13 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 315 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
16:07 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
16:00 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 313 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
15:47 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Sử mã đề 312 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
15:46 27/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.

Pages