Giải toán 6 tập 2 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều

Ở đây có giải bài tập toán lớp 6 tập 2 của 3 bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống. Cách trình bày dễ hiểu, khoa học. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài giải toán 6 tập 1 trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: Giai toan 6 tap 2 tech12h.


GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

 

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN