Một số chuyên đề ôn tập môn Lý 12

Tổng hợp tất các các chuyên đề khó trong vật lí 12. Những vấn đề từ lý thuyết đến bài tập vận dụng đều được nêu ra chi tiết. Các em học và ôn tập dựa theo sườn này sẽ nắm chắc được kiên thức. Lúc đó, mình sẽ không còn e ngại bất cứ bài toán nào trong vật lý 12. Chúc các em ôn tập tốt