Chương 5: Hidrocacbon no

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 5: Hidrocacbon no - SGK Hoá học lớp 11

Bài đăng mới

Giải bài 28: Bài thực hành 3 : Phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất của metan - sgk Hóa học 11 trang 124
14:43 25/12/2017 by : Quỳnh Phương
Làm thế nào để xác định định tính được nguyên tố trong hợp chất ? Để biết điều đó, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan - sgk Hóa học 11 trang 122
15:44 22/12/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm củng cố và vận dụng đã kiến thức đã học của ankan và xicloankan vào bài tập. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 117
14:17 22/12/2017 by : Quỳnh Phương
Xicloankan có cấu tạo như thế nào ? Có giống và khác nhau về tính chất hóa hóa như thế nào so với ankan. Để biết về điều đó, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 25: Ankan - sgk Hóa học 11 trang 110
16:08 15/12/2017 by : Quỳnh Phương
Ankan có công thức cấu tạo và tính chất hóa học đặc trưng là gì ? Trong thực tế ankan có ứng dụng gì ? Để biết về điều đó, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.