Thi THPTQG 2019: Đáp án chính thức của Bộ GD môn Sinh học


Đáp án chính thức môn sinh học của Bộ Giáo dục kì thi THPTQG năm 2019. Theo đó, sáng ngày 26/6, toàn bộ các sĩ tử trên cả nước bước vào làm bài thi môn sinh học, thời gian làm bài kéo dài 50 phút. Và dưới đây là đáp án, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC

KÌ THI THPTQG NĂM 2019


Từ khóa tìm kiếm google:

đáp án chính thức môn sinh, đáp án môn sinh 2019, môn sinh kì thi thptqg 2019.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận