Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm


Soạn bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm - sách VNEN khoa học tự nhiên 6 trang 7. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy liệt kê các dụng cụ có ở trong phòng thí nghiệm mà em biết. Có thể phân loại và sắp xếp những dụng cụ này thành những nhóm như thế nào?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

2.Sử dụng kính lúp cầm tay để quan sát một vật thể nhỏ bất kì ở khoảng cách gần và đưa dần ra xa, em có nhận xét gì?

Cách sử dụng kính lúp như thế nào?

3. Thảo luận nhóm chỉ ra các bước sử dụng kính hiển vi như thế nào?

5.Tìm hiểu trong phòng thí nghiệm:

Những dụng cụ dễ vỡ: ...........................

Những dụng dụ hóa chất dễ cháy: ..............................

Những dụng cụ vật liệu mau hỏng: ...................................

6. Để bảo đảm an toàn cho mình và các bạn trong quá trình sử dụng dụng cụ làm thí nghiệm, ta phải làm gì?

C. Hoạt động luyện tập

3. Nêu cấu tạo (các bộ phận chính) của cân đồng hồ, cách sử dụng cân và thực hành đo khối lượng của một vật.

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Trao đổi với người thân để tìm hiểu thêm về an toàn cháy nổ, an toàn điện, sơ cứu bỏng hóa chất, vệ sinh môi trường trong phòng thí nghiệm hoặc phòng học bộ môn của nhà trường. Viết một bài nói về điều này để chia sẻ với bạn

2. Làm một bảng nội quy phòng thí nghiệm, chia sẻ với các bạn thông qua "góc học tập của lớp".


Từ khóa tìm kiếm google:

khoa học tự nhiên 6 bài 2, Bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm sách VNEN, Bài 2: Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm, giải khoa học tự nhiên 6 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận