Giải VNEN toán 5 bài 118: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 118: Em ôn lại những gì đã học - Sách hướng dân học toán 5 tập 2 trang 140. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 140 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhanh:

Hình sau là biểu đồ cho biết kết quả khảo sát sở thích chơi thể thao của 400 học sinh ở một trường tiểu học. Em hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:

Câu 2: Trang 141 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05        b. 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

Câu 3: Trang 141 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính trung bình cộng của:

a. 19, 34 và 46                b. 2,4; 2,7; 3,5 và 3,8

Câu 4: Trang 141 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái?

Câu 5: Trang 141 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 141 toán VNEN lớp 5 tập 2

Hãy hỏi số đo chiều cao của các bạn trong nhóm và hoàn thành bảng sau:

Tên

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Bạn ….

Chiều cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều cao trung bình của nhóm:

Câu 2: Trang 142 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em hãy hỏi chiều cao của các thành viên trong gia đình và hoàn thành bảng sau:

Tên

Bố

Mẹ

…..

…..

Chiều cao

 

 

 

 

 

Chiều cao trung bình của gia đình em:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 118 Em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 2, Em ôn lại những gì đã học trang 140 vnen toán 5, bài 118 sách vnen toán 5 tập 2, giải sách vnen toán 5 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận