Giải VNEN toán 5 bài 116: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 116: Em ôn lại những gì đã học - Sách hướng dân học toán 5 tập 2 trang 136. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 136 toán VNEN lớp 5 tập 2

Xếp nhanh các thẻ dưới đây thành phép tính đúng

Câu 2: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 85793 - 36841 + 3836             b. $\frac{84}{100}$ - $\frac{29}{100}$ + $\frac{30}{100}$

c. 325,97 + 86,54 + 103,46

Câu 3: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm $x$:

a. $x$ + 28 = 4,27 + 2,28               b. $x$ - 7,2 = 3,9 + 2,7

Câu 4: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng $\frac{5}{3}$ đáy bé, chiều cao bằng $\frac{2}{5}$ đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Câu 5: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đoạn đường AB dài 279km. Lúc 7 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

Câu 6: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm $x$:    $\frac{4}{x} =\frac{1}{5}$

Câu 7: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 683 x 35             1654 x 425           2438 x 306

b. $\frac{7}{9}$ x $\frac{3}{35}$         $\frac{9}{22}$ x 55        $\frac{11}{17}$ : $\frac{33}{34}$

c. 36,66 : 7,8            15,7 : 6,28         27,63 : 0,45

d. 16 giờ 15 phút : 5            14 phút 36 giây : 12

Câu 8: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tìm $x$:

a. 0,12 x $x$ = 6                 b. $x$ : 2,5 = 4

c. 5,6 : $x$ = 4                    d. $x$ x 0,1 = $\frac{2}{5}$

Câu 9: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập 2

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% só đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường ban đầu. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu kg đường?

Câu 10: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% tiền vốn. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng.

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập 2

Ngân hàng thông báo: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 1 triệu đến dưới 50 triệu đồng là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 30 triệu. Hỏi sau một tháng, người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Câu 2: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập 2

Nhân dịp 1 tháng 6, một cửa hàng đã hạ giá bán mỗi loại sách 15% để thu hút các em học sinh. Hôm sau họ lại tăng giá bán hơn hôm trước thêm 10%. Hãy so sánh giá bán hôm sau với giá bán ban đầu của mỗi loại sách đó.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 116 Em ôn lại những gì đã học vnen toán 5 tập 2, Em ôn lại những gì đã học trang 136 vnen toán 5, bài 116 sách vnen toán 5 tập 2, giải sách vnen toán 5 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận