Giải VNEN toán 5 bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia - Sách hướng dân học toán 5 tập 2 trang 114. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe

Câu 2: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 4802 x 324           b. $\frac{3}{5}$ x $\frac{8}{9}$

c. 26,4 x 7,8             d. 32,54 x 2,05

Câu 3: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẫm:

4,23 x 10            214,56 x 100         34,7 x 100

4,23 x 0,1           214,56 x 0,01        34,7 x 0,01

Câu 4: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 9,3 x 4          b. 0,5 x 3,8 x 2

c. 7,61 x 5 x 0,2        d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

Câu 5: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 7: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính rồi thử lại theo mẫu:

a. 3675 : 35            20219 : 37

b. 81,92 : 32           97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Câu 8: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

$\frac{3}{8}:\frac{5}{4}$            $\frac{4}{7}:\frac{2}{13}$

Câu 9: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẩm:

25 : 0,1         42 : 0,01         72 : 0,1

25 x 10         42 x 100         83 : 0,01

13 : 0,25       42 : 0,5           75 : 0,5

13 x 4           42 x 2             125 : 0,25

Câu 10: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước nặng là 22,6 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2 km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến. Tính độ dài quãng sông AB.

Câu 2: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm trong thực tế những tình huống phải sử dụng phép nhân hoặc phép chia rồi viết vào vở

Từ khóa tìm kiếm: giải bài 105 Ôn tập về phép nhân phép chia vnen toán 5 tập 2, Ôn tập về phép nhân phép chia trang 114 vnen toán 5, bài 105 sách vnen toán 5 tập 2, giải sách vnen toán 5 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Bình luận