Giải TBĐ địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 20/09/2018

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 18. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Giải TBĐ địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 1: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây

Trả lời:

Bài 2: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Trả lời:

STT Tên nước Diện tích (km2) STT Tên nước Dân số (triệu người)
1 In-đô-nê-xi-a 1919 1 In-đô-nê-xi-a 217
2 Mi-an-ma 677 2 Phi-lip-pin 80
3 Thái Lan 513 3 Việt Nam 78,7
4 Việt Nam 331,212 4 Thái Lan 62,6
5 Ma-lai-xi-a 330 5 Mi-an-ma 49
6 Phi-lip-pin 300 6 Ma-lai-xi-a 24,4
7 Lào 236,8 7 Cam-pu-chia 12,3
8 Cam-pu-chia 181 8 Lào 5,5
9 Đông Ti-mo 14,6 9 Xin-ga-po 4,2
10 Bru-nây 5,8 10 Đông Ti-mo 0,8
11 Xin-ga-po 0,7 11 Bru-nây 0,4

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải tập bản đồ địa lí 8 chi tiết, giải cực hay bài 15 tập bản đồ địa lí 8, giải chi tiết bài 15 trang 18 tập bản đồ địa lí 8, kinh tế xã hội đông nam á tập bản đồ 8.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận