Giải TBĐ địa 8 bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 15/03/2018

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 49. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Giải TBĐ địa 8 bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy điềm tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp?

Khu vực Đặc điểm địa hình
Tây Nguyên  
Duyên hải Nam Trung Bộ  
Đồng bằng Nam Bộ  

Bài tập 2: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy cho biết đặc điểm của chế độ nhiệt và chế độ mưa của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Bài tập 3: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa hai đồng bằng lớn ở nước ta?

Bài tập 4: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho biết miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những loại khoáng sản chính nào. Phân bố ở đâu?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận