Giải Bài Ôn tập phần hình học


Trong bài học này, Tech12h sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức cần nhớ trong chương 2 và hướng dẫn giải các bài tập một cách cụ thể và dễ hiểu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài Ôn tập phần hình học

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Các hình cần nhớ

- Mặt phẳng, nửa mặt phẳng.

- Góc.

- Đường tròn, tam giác.

- Tia phân giác của góc

2. Các tính chất

- Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

- Số đo của góc bẹt bằng $180^0$.

- Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì $\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông, góc bẹt.

Câu 2: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

a) Góc vuông là gì ?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù là gì ?

Câu 3: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ :

a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

Câu 4: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ:

a) Góc $60^0$.

b) Góc $135^0$.

c) Góc vuông.

Câu 5: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Câu 6: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Cho góc $60^0$. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Câu 7: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Tam giác ABC là gì?

Câu 8: Trang 96 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận