Giải bài Luyện tập sgk Toán 6 tập 2 Trang 55


Với bài học này, Tech12h sẽ giúp các bạn ôn tập về cách tìm một số biết giá trị phân số của nó. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 132: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\)

b) \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}\)

Bài 133: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Để làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng \({2 \over 3}\) và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki lô gam cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki lô gam cùi dừa, bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 134: trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 134 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy số phải tìm là $30.$

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập $128, 129, 131.$

Bài 135: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Một xí nghiệp đã thực hiện \({5 \over 9}\) kế hoạch, còn phải làm tiêp $560$ sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Bài 136: trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận