Giải bài Luyện tập sgk Toán 6 tập 2 Trang 19


Với bài học này, Tech12h sẽ giúp các bạn ôn tập về cách quy đồng mẫu nhiều phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 32: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 4} \over 7},{8 \over 9},{{ - 10} \over {21}}\)

b) \({5 \over {{2^2}.3}},{7 \over {{2^3}.11}}\)

Bài 33: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({3 \over { - 20}},{{ - 11} \over { - 30}},{7 \over {15}}\)

b) \({{ - 6} \over { - 35}},{{27} \over { - 180}}\), \({{ - 3} \over { - 28}}\)

Bài 34: trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)

b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)

c) \({{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\)

Bài 35: trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 15} \over {90}},{{120} \over {600}},{{ - 75} \over {150}}\) 

b) \({{54} \over { - 90}},{{ - 180} \over {288}},{{60} \over { - 135}}\)

Bài 36: trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

 

Cho các dãy phân số sau:

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phận số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \({2 \over {10}},{3 \over {10}},{4 \over {10}}\) nên phân số thứ tư là \({5 \over {10}}\) . Nó có dạng tối giản \({1 \over 2}\) , do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số  \({1 \over 2}\) trên hình 6.

                                       Hình 6


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận