Giải Bài 9: Tam giác sgk Toán 6 tập 2 Trang 93 95


Dựa vào cấu trúc SGK, Tech12h tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập về bài học "Tam giác" một cách cụ thể và dễ hiểu. Mong rằng đây là tài liệu có ích với các em

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài 9: Tam giác - sgk Toán 6 tập 2 Trang 93 - 95

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tam giác

  • Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Kí hiệu: $\Delta ABC$

2. Cách vẽ tam giác

Vẽ tam giác ABC biết $AB=c,BC=a,AC=b$

  • Vẽ đoạn $BC=a$.
  • Vẽ cung tròn tâm B, bán kính $c$.
  • Vẽ cung tròn tâm C, bán kính $b$.
  • Lấy giao điểm của hai cung tròn trên, gọi giao điểm đó là A.
  • Vẽ đoạn AB, AC, ta có tam giác ABC.

Giải Bài 9: Tam giác

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 43: Trang 94 - SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi ....... được gọi là tam giác MNP.

b) Tam giác TUV là hình.............. .

Câu 44: Trang 95 - SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Giải Câu 44 Bài 9: Tam giác                         Giải Câu 44 Bài 9: Tam giác-1

Câu 45: Trang 95 - SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 55 rồi trả lời các câu hỏi sau.

a) Đoạn thẳng AI là cạnh chung của những tam giác nào?

b) Đoạn thẳng AC là cạnh chung của nhưng tam giác nào?

c) Đoạn thẳng AB là cạnh chung của những tam giác nào?

d) Hai tam giác nào có hai góc kề bù nhau?

Giải Câu 45 Bài 9: Tam giác

Câu 46: Trang 95 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM,CM.

b) vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, điểm B nằm cạnh IM. Vẽ giao điểm N của hai đoạn thẳng IA, KB.

Câu 47: Trang 95 - SGK Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng $IR$ dài $3 cm$. Vẽ một điểm $T$ sao cho $TI=2,5 cm, TR=2cm$. Vẽ $\Delta TIR$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận