Giải bài 9: Phép trừ phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 31


Có thể thay phép trừ phân số thành phép cộng phân số được không? Với bài học này, Tech12h sẽ giúp các bạn về phép trừ phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Số đối.

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số \(\frac{a}{b}\) được kí hiệu là \(-\frac{a}{b}.\)

Số đối của phân số \(\frac{a}{b}\) là \(-\frac{a}{b}\) vì \(\frac{a}{b}+\left (-\frac{a}{b} \right )=0\).

Như vậy

\(\frac{a}{b}+\left (-\frac{a}{b} \right )=0\) và \(-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}.\)

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

\(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\left (-\frac{c}{d} \right ).\)

Kết quả của phép trừ \(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}\) được gọi là hiệu của \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\).

Lưu ý. 

a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) Phép trừ phân số là phép toán ngược của phép cộng phân số.

\(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\frac{-c}{d}\)

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 58: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các số:

\(\frac{2}{3}, -7 , \frac{-3}{5} , \frac{-4}{7} , \frac{6}{11}, 0 , 112\)

Bài 59: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\)  c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\)
d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\) e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\)

Bài 60: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\)

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\)

Bài 61: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng? 

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

Bài 62: trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là \(\frac{3}{4}\) km, chiều rộng là \(\frac{5}{8}\)km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận