Giải bài 29 vật lí 6: Sự sôi (tiếp theo)


Tiếp tục với Sự sôi, Tech12h xin chia sẻ bài Sự sôi (tiếp theo) thuộc chương trình SGK lớp 6. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 29 vật lí 6: Sự sôi (tiếp theo)

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

  • Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.
  • Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 87 - sgk vật lí 6 

Dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau:

C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình ?

C2. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước ?

C3. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi) ?

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không ?

Trang 87 - sgk vật lí 6 

Trong cuộc tranh luận của Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai ?

Trang 87 - sgk vật lí 6 

Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)........Nhiệt độ này gọi là (2).....của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)........

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4).......vừa bay hơi trên (5)......

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài 7: trang 88 - sgk vật lí 6 

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ ?

Bài tập 8: trang 88 - sgk vật lí 6 

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu ?

Bài tập 9: trang 88 - sgk vật lí 6 

Giải vật lí 6: Bài tập 9 trang 88 sgk

Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận