Giải bài 27 vật lí 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)


Sự bay hơi và sự ngưng tụ là gì ? Để trả lời câu hỏi này, Tech12h xin chia sẻ Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) thuộc chương trình SGK lớp 6. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 27 vật lí 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

  • Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.
  • Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng
  • Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 84 - sgk vật lí 6 

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm ?

Trang 84 - sgk vật lí 6 

Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng này có xảy ra ở cốc đối chứng không ?

Trang 84 - sgk vật lí 6 

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không ? Tại sao ?

Trang 84 - sgk vật lí 6 

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có ?

Trang 84 - sgk vật lí 6 

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không ?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài tập 6: trang 84 - sgk vật lí 6 

Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ.

Bài tập 7: trang 84 - sgk vật lí 6 

Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.

Bài tập 8: trang 84 - sgk vật lí 6 

Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận