Giải toán VNEN 9 bài 2: Các tính chất của căn bậc hai số học


Giải bài 9: Các tính chất của căn bậc hai số học - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 08. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{50.98}$ ;                 b) $\sqrt{2,5.12,1}$ ;                         c) $\sqrt{17.51.27}$ ;

d) $\sqrt{32.128}$ ;                  e) $\sqrt{3,2.7,2.49}$ ;                          g) $\sqrt{2,5.12,5.20}$.

Câu 2: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{1,8}$.$\sqrt{0,2}$ ;         b) $\sqrt{500}$.$\sqrt{3,2}$ ;          c) $\sqrt{500}$.$\sqrt{1,25}$ ;        d) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Câu 3: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{40^{2} - 24^{2}}$ ;                                       b) $\sqrt{52^{2} - 48^{2}}$.

Câu 4: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $\sqrt{4x}$ = 8 ;          b) $\sqrt{0,7x}$ = 6 ;     c) 9 - 4$\sqrt{x}$ = 1 ;             d) $\sqrt{5x}$ < 6.

D.E.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Đọc sơ đồ sau và phát biểu các quy tắc "Khai phương một tích" và "Nhân hai căn bậc hai"

Câu 2: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

a) Tìm số m $\geq $ 0 biết $\sqrt{25m}$ = $\sqrt{3}$ ; 

b) Tìm số n $\geq $ 2 biết $\sqrt{144(n - 2)}$ = 36 .

Câu 3: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Tính độ dài cạnh y trong hình sau:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 2 Các tính chất của căn bậc hai số học, Các tính chất của căn bậc hai số học trang 08 vnen toán 9, bài 2 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận