Giải TBĐ địa 10 bài: Địa lí ngành thông tin liên lạc


Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Địa lí ngành thông tin liên lạc sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 62. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải TBĐ địa 10 bài: Địa lí ngành thông tin liên lạc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc?

Bài 2: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy điền những nội dung phù hợp nêu rõ tình hình phát triển cảu ngành thông tin liên lạc vào bảng sau:

Tên ngành Tình hình phát triển
Viễn thông  
Điện thoại  
Fax  
Radio và vô tuyến truyền hình  
Máy tính cá nhân  

Bài 3: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy quan sát lược đồ trên và phân tích đặc điểm bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân của các nước trên thế giới:

a, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao nhất (>500)......................................

b, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao (300 - 500)......................................

c, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân trung bình (100-300).............................

d, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân thấp (<100)...........................................


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận