Chương 6: Hidrocacbon không no

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 6: Hidrocacbon không no - SGK Hoá học lớp 11

Bài đăng mới

Giải bài 34 Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen - sgk Hóa học 11 trang 148
23:45 29/01/2018 by : Quỳnh Phương
Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen trang 148 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11.
Giải bài 33 Luyện tập : Ankin - sgk Hóa học 11 trang 146
17:01 29/01/2018 by : Quỳnh Phương
Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài Luyện tập : Ankin trang 146 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập.
Giải bài 32 Ankin - sgk Hóa học 11 trang 139
17:02 29/01/2018 by : Quỳnh Phương
Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài Ankin trang 139 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập.
Giải bài 31: Luyện tập - Anken và ankađien - sgk Hóa học 11 trang 137
00:18 28/12/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức về anken và ankadien cũng như cách vận dụng tích chất để giải bài tập. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133
10:01 26/12/2017 by : Quỳnh Phương
Thế nào là ankadien ? buta-1,3-dien và isopren có ứng dụng gì quan trọng ? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 29: Anken - sgk Hóa học trang 126
16:51 25/12/2017 by : Quỳnh Phương
Anken có cấu tạo khác với ankan như thế nào ? Điều đó ảnh hưởng đến tính chất hóa học nào của chúng ? Để biết chi tiết về điều đó, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.