Chương 5: Địa lý dân cư

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của tất cả các bài trong chương địa lí dân cư - Địa lí lớp 10

Bài đăng mới

Bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
15:03 18/10/2017 by : Mưa bụi
Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều, có những vùng rất đông dân, lại có những vùng thưa dân, thậm chí nhiều vùng không có người sinh sống.
Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
16:16 17/10/2017 by : Mưa bụi
Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. Tùy thuộc vào điều kiện và địa hình mà dân cư phân bố đông đúc hoặc thưa thớt.
Bài 23: Cơ cấu dân số
16:12 17/10/2017 by : Mưa bụi
Cơ cấu dân số thế giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực. Ở những nước phát triển, nam nhiều hơn nữ, ngược lại ở các nước đang phát triển nam nhiều hơn nữ.
Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
16:03 17/10/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, bài học mà Tech12h muốn mang đến cho các bạn đó chính là bài: "dân số và sự gia tăng dân số".