Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của tất cả các bài trong chương một số quy luật của lớp vỏ địa lí - Địa lí lớp 10

Bài đăng mới

Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
16:54 17/10/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, Tech12h sẽ hướng dẫn cho các bạn bài học : "Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới".
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
15:06 16/10/2017 by : Mưa bụi
Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái đất, ở đó lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.