Chương 3: Cacbon - Silic

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 3: Cacbon - Silic - SGK Hoá học lớp 11

Bài đăng mới

Giải bài 19 - Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
14:06 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng.
Giải bài 18: Công nghiệp silicat
13:01 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Công nghiệp silicat. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 17: Silic và hợp chất của silic
10:27 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Silic và hợp chất của silic. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 16: Hợp chất của cacbon
08:35 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hợp chất của cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 15: Cacbon
17:58 19/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.