Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của tất cả các bài trong chương môi trường và sự phát triển bền vững - Địa lí lớp 10

Bài đăng mới

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững
15:19 23/10/2017 by : Mưa bụi
Loài người đang đứng trước thử thách lớn đó chinh là các nguồn tài nguyên đang ngày một cạn kiệt, trong khi đó, yêu cầu của sự phát triển lại không ngừng tăng lên.
Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
15:53 23/10/2017 by : Mưa bụi
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.