Hướng dẫn viết báo cáo thực hành : Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Vật lí 9 (Trang 9 - 10 SGK)

Người đăng: Lan Phương - Ngày: 06/06/2017

Đề bài:

Mẫu báo cáo

Hướng dẫn giải:

1. Trả lời câu hỏi:

a) Viết công thức tính điện trở : $R=\frac{U}{I}$

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng vôn kế. Mắc vôn kế song song với dây dẫn cần đo và đặt vào hai đầu của dây dẫn.

c) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dung ampe kế. Mắc ampe kế nối tiếp với dây dẫn cần đo.

2. Kết quả đo

Tùy vào kết quả của mỗi bạn đo được thì sẽ ra các kết quả khác nhau điền vào bảng đã cho sẵn

a)Trị số điện trở tính bằng công thức:  $R=\frac{U}{I}$

b) $R_{tb}=\frac{R_{1}+R_{2}+R_{3}+R_{4}+R_{5}}{5}$

c)  Nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo là do:

  • Dòng điện đi qua dây dẫn không ổn định.
  • Sai số có hệ thống của dụng cụ đo.
  • Các mối nối cũng tạo ra điện trở.

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận