Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 04/08/2017

Câu 4: trang 21 - sgk toán lớp 5

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

50 kg : 300 bao

75 kg :   ?   bao

Bài giải:

Tổng số kg gạo mà xe đó có thể chở được là:

50 x 300 = 15000 ( kg)

Vậy mỗi bào nặng 75kg thì chở số bao là:

15000 : 75 = 200 ( bao)

Đáp án : 200 bao 


Từ khóa tìm kiếm Google: đáp án câu 4, giải câu 4 chi tiết, hướng dẫn giải câu 4, câu 4 trag 21 toán 5.

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận