Trong những hành vi dưới đây, theo em hành vi nào vừa biểu hiện đạo đức, vừa thể hiện tính kỉ luật?

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 14/06/2017

Bài tập a: Trong những hành vi dưới đây, theo em hành vi nào vừa biểu hiện đạo đức, vừa thể hiện tính kỉ luật?

Bài làm:

* Những hành vi vừa biểu hiện đạo đức, vừa thể hiện tính kỉ luật: 

  • Không nói chuyện riêng trong lớp
  • Quay cóp trong khi thi
  • Luôn giúp đỡ bạn bè khi khó khăn
  • Tích cực tham gia hoạt động của lớp, của trường.
  • Luôn hối hận khi làm điều gì sai trái
  • Không hút thuốc lá, không uống rượu
  • Làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận