Soạn văn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 16/06/2017

Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp. Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh. Tech12h xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn các bạn làm các bài tập sách giáo khoa. MỜi các bạn cùng tham khảo!

Soạn văn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội

Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp. Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp.
a.Tính chung của ngôn ngữ
Bao gồm:

 • Các âm ( Nguyên âm, phụ âm ). Ví dụ: a, e, I, o, b, h, t…
 • Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang).
 • Các tiếng (âm tiết). Ví dụ: chạy, đi, cây, con, xe…
 • Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ). Ví dụ: thuận buồm xuôi gió, ăn vóc học hay…

b. Qui tắc chung, phương thức chung

 • Qui tắc cấu tạo các kiểu câu: Câu đơn, câu ghép, câu phức.
 • Phương thức chuyển nghĩa từ: Từ nghĩa gốc sang nghĩa bóng.

==> Tất cả được hình thành dần trong lịch sử phát triển của ngôn ngữ và cần được mỗi cá nhân tiếp nhận và tuân theo.

2. Lời nói - sản phẩm của cá nhân

 • Giọng nói cá nhân:
 • Vốn từ ngữ cá nhân: Mỗi cá nhân ưa chuộng và quen dùng một những từ ngữ nhất định - phụ thuộc vào lứa tuổi, vốn sống, cá tính, nghề nghiệp, trình độ, môi trường địa phương …
 • Sự chuyển đổi, sáng tạo khi sử dụng từ ngữ quen thuộc: Mỗi cá nhân có sự chuyển đổi, sáng tạo trong nghĩa từ, trong sự kết hợp từ ngữ…
 • Việc tạo ra những từ mới.
 • Việc vận dụng linh hoạt sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung.

==> Biểu hiện rõ nhất của nét riêng trong lời nói cá nhân là phong cách ngôn ngữ cá nhân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 13 - SGK Ngữ văn 11) Trong câu thơ dưới đây, từ thôi được sử dụng với nghĩa như thế nào?

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
(Nguyễn Khuyến)

Câu 2: (Trang 13 - SGK Ngữ văn 11) Nhận xét về cách sắp đặt từ ngữ trong hai câu thơ sau. Cách sắp đặt đó có hiệu quả sử dụng như thế nào?
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn.

Câu 3: (Trang 13 - SGK Ngữ văn 11) Tìm thêm những ví dụ thể hiện được quan hệ giữa cái chung và cái riêng như mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói cá nhân.


Một số bài khác

Bình luận