Tech12h live stream -trực tiếp ngày 28/11/2018

Tech12h tổ chức live stream - trực tiếp để giao lưu với các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Thời gian: 19h30 thứ 5 ngày 28/11/2019

Thời lượng: 30 phút

Nội dung: 

  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống tech12h
  • Giải đáp thắc mắc của các bạn đọc

 Gửi tới tech12h yêu cầu, thắc mắc của bạn theo mẫu:


Gửi bình luận