Đăng kí thành viên để tắt toàn bộ quảng cáo trên tech12h

Để tắt toàn bộ quảng cáo trên tech12h, cần trở thành thành viên VIP. Có mất phí để đăng kí làm thành viên VIP

Phí để đăng kí thành viên rất rẻ. Đăng kí xong, toàn bộ quảng cáo sẽ biến mất. Các em học sinh, người dùng... yên tâm trải nghiệm, tham khảo kiến thức.

Có 2 lựa chọn sau:

  • Theo tháng: Phí 30k/tháng
  • Theo năm: Phí 250k/cả năm

=>  Liên hệ Facebook Tech12h - nhấn vào đây để đăng kí