Tiếng Anh 5, giải bài tập tiếng anh 5 chi tiết, dễ hiểu

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 30/12/2017

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 5.

Danh sách các bài học và hướng dẫn giải toàn bộ sách tiếng Anh 5

Unit 1: What's your address?

Unit 2: I always get up early. What about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Unit 11: What's the matter with you?

Unit 16: Where's the post office?

Unit 17: What would you like to eat


Từ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 5, giải bài tập tiếng Anh 5,Luyện tiếng anh 5 sgk, Để học tốt tiếng anh 5
ta5m

Một số bài khác

Bình luận