Tiếng Anh 10, giải bài tập tiếng anh 10 chi tiết, dễ hiểu

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 30/12/2017

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 10

UNIT 3: PEOPLE'S BACKGROUND

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

UNIT 7: THE MASS MEDIA

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

UNIT 11: NATIONAL PARKS
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
UNIT 15: CITIES

Từ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 10, giải bài tập tiếng Anh 10,Luyện tiếng anh 10 sgk, Để học tốt tiếng anh 10

Một số bài khác

Bình luận