Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 8)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Cho các từ: Hoa, hạt, bầu nhụy, quả, phôi. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (..)

Thực vật hạt kín có các lá noãn khép kín tạo thành (1)...........chứa noãn bên trong. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành(2)............., mỗi noãn thụ tinh

phát triển thành(3).........., bầu nhụy biến đổi và phát triển thành(4)..........

Câu 2 (1 điểm):

Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng:

A. Than đá được hình thành từ những rừng quyết cổ đại

B. Tảo là thực vật lên cạn đầu tiên

C. Cây trồng có nguồn gốc từ cây hoang dại

D. Hầu hết vi khuẩn có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ

Câu 3 ( 1 điểm): Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.

1. Hoa tự thụ phấn là:

A. Hoa đu đủ             B. Hoa bưởi           C. Hoa mướp             D. Hoa bí

2. " Hạt thóc" là:

A. Quả hạch              B. Quả khô nẻ       C. Quả mọng              D. Quả khô không nẻ

3. Vi khuẩn không có đặc điểm nào?

A. Phân hủy xác sinh vật                     C. Gây bệnh cho người

B. Góp phần tạp thành dầu lửa            D. Hầu hết tự dưỡng

4. Thành phần cấu tạo hai lá mầm:

A. Chất dự trữ              B. Phôi               C. Vỏ hạt            D. Phôi nhũ

II. Tự luận ( 6 điểm):

Câu 1 (2 điểm): 

Con người ứng dụng kiến thức về thụ phấn như thế nào? 

Câu 2 ( 1 điểm): 

Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Câu 3 ( 3 điểm):   

a.Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

b. Trình bày hiểu biết của em về “biến đổi khí hậu” và vai trò của thực vật với vấn đề “biến đổi khí hậu”.

Câu 4 ( 1 điểm): Chọn đặc điểm ở cột B phù hợp với cột A

Cột A Đáp án Cột B
1. Cây 1 lá mầm 1................. a. Kiểu gân lá hình mạng, rễ kiểu cọc
b. Kiểu gân lá song song hoặc hình cung, kiểu rễ chùm
2. Cây 2 lá mầm 2............... c. Cây cau, cây ngô, cây hành
d. Kiểu rễ cọc, hoa 6 hoặc 3 cánh
e. Cây bắp cải, cây bưởi, cây rau ngót

 

 


Từ khóa tìm kiếm google:

đề kiểm tra sinh 6, kiểm tra học kì 2 sinh 6, giải sinh học 6, đề sinh học kì 2 phần 8

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận