Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 7)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 7. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm):

Hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Hạt gồm các bộ phận nào sau đây?

A. Vỏ hạt, lá mầm, phôi nhũ                       B. Thân mầm, lá mầm, chồi mầm

C. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ    D. Vỏ hạt và phôi

Câu 2: Trong các nhóm quả sau nhóm nào là toàn quả khô nẻ?

A. Lúa, thìa là, cải                                      B. Bông, đậu hà lan, cải

C. Me, thìa là, dâm bụt                               D. Cóc, me, mùi

Câu 3: Quả nào sau đây thuộc quả khô nẻ?

A. Quả xoà             B. Quả đào         C. Quả đu đủ            D. Quả đậu xanh

Câu 4: Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

A. Noãn                  B. Bầu nhụy         C. Đầu nhụy             D. Nhụy

Câu 5: Quả mọng là loại quả có đặc đđiểmL

A. Quả mềm khi chín, vỏ dày chứa đầy thịt quả

B. Quả có hạch cứng bọc lấy hạt

C. Vỏ quả khô khi chín

D. Quả chứa đầy nước

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của cây thông?

A. Thân gỗ                                          B. Cơ quan sinh sản là nón

C. Có hoa, quả, hạt                            D. Rễ to khỏe

Câu 7: Cơ quan sinh sản của dương xỉ là:

A. Nón              B. Bao tử               C. Túi bao tử          D. Hoa

Câu 8: Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

A. Cây thuốc bỏng                               B. Cây bông hồng

C. Cây thuốc phiện                              D. Cả A,B,C đều đúng 

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (2 điểm): 

Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào?

Câu 2 ( 2 điểm):

Cần phải làm gì để đảm bảo sự đa dạng của thực vật?

Câu 3 ( 3 điểm):

Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt?  Đặc điểm nào là quan trọng nhất ở cây hạt kín?

Câu 4 ( 1 điểm): 

Nhà bạn Hoa trồng loại đậu đen và đậu xanh. Vì sao bạn Hoa phải thu hoạch những loại quả đó trước khi quả chín?

 


Từ khóa tìm kiếm google:

đề kiểm tra sinh 6, kiểm tra học kì 2 sinh 6, giải sinh học 6, đề sinh học kì 2 phần 7

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2: RỄ

CHƯƠNG 3: THÂN

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT