Sinh học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 5)


Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 5. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

Câu 1 (1 điểm) :Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

1: Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:

A. Có rễ, thân, lá                       B. Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả

C. Có sự sinh sản bằng hạt       D. Cả A và B

 2: Cơ quan sinh sản của cây thông là:

A.  Nguyên tản                    B. Nón đực, nón cái           

C. Hoa quả, hạt                   D. Bào tử

3: Trong nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây hạt kín?

A. Xoài, rêu, tỏi                   B. Thông, cải, ớt

C. Bàng, cau, lúa                D. Phượng, dương xỉ, hoa cúc

4: Lớp một lá mầm và hai lá mầm phân biệt nhau chủ yếu ở đặc điểm?

A. Loại rễ                            B. Dạng thân

C. Kiểu gân lá                     D. Số lá mầm trong phôi

Câu 2 ( 2 điểm) :

Hãy nối nội dung ở cột B với cột A sao cho phù hợp

Cột A Cột B
1. Ngành Tảo a. Thân, rễ, lá thật, đa dạngdạng. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa, quả, hạt  nằm trong quả
2. Ngành Rêu b.  Chưa có rễ, thân, lá. Sống ở nước là chủ yếu
3. Ngành  Dương Xỉ c. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản
4. Ngành Hạt trần d. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nõn, hạt nằm trên  lá noãn hở
5. Ngành Hạt kín e. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏnhỏ, chưa có gân giữa. Sống ở cạn, Thường là nơi ẩm ước. Có bào tửtử, bào tử nảy mầm thành cây con

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đặc điểm cấu tạo ngoài của rêu khác gì với tảo?

Câu 2: ( 2 điểm)

Phân loại thực vật là gì? Có các bậc phân loại nào?

Câu 3: ( 3 điểm)

Lợi ích của việc trồng rừng?


Từ khóa tìm kiếm google:

đề kiểm tra sinh 6, kiểm tra học kì 2 sinh 6, giải sinh học 6, đề sinh học kì 2 phần 5

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận