Giải bài 43 sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 27/10/2017

Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm sinh vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới Thực vật gồm nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 43.

Giải bài 43 sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

A. Lý thuyết

1. Phân loại thực vật là gì?

  • Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại.

2. Các bậc phân loại

  • Bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp: Ngành – Lớp – Bộ - Họ  - Chi – Loài
    • Ngành là bậc phân loại cao nhất.
    • Loài là bậc phân loại cơ sở. Các cây cùng loài có nhiều điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo
    • Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít.

3. Các ngành thực vật

Kết quả hình ảnh cho các ngành thực vật

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 141 sgk Sinh học 6

Thế nào là Phân loại thực vật?

Câu 2: Trang 141 sgk Sinh học 6

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.


sh6k

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận